პროდუქტები

გენერატორები

დაგიცავთ ელექტრო ენერგიის მოულოდნელი თუ დაგეგმილი შეწყვეტისას.

სტაბილიზატორი​

ტექნიკის სტაბილური და უწყვეტი მუშაობისთვის.

უწყვეტი კვების წყარო (UPS)

კომპანიის შეუფერხებელი და უწყვეტი მუშაობისთვის.

სატრანსფორმატორო სადგური

თანამედროვე ტექნოლოგიის ტრანსფორმერები, რომლებიც გამოირჩევა ენერგო ეფექტურობით.

დამიწება

დამიწყების უსაფრთხო სისტემები.კაბელები

თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული გადაწყვეტილებები.


გამანაწილებელი ფარები

უსაფრთხო და გარემო პირობებზე მორგებული ელექტრო აქსესუარები.

გარე განათება

თანამედროვე ტექნოლოგიების და ენერგო ეფექტური გარე განათებები.

შენობების ენერგო უზრუნველყოფა (კაბელირება)

ყველა საჭირო პროდუქტი ერთ სივრცეში

დაბალი და მაღალი ძაბვის ხაზების მშენებლობა

საუკეთესო პარტნიორები მსოფლიოს მასშტაბით

კვების
ბლოკები

ელექტო ენერგიის უწყვეტი და მიწოდებისთვის

სერვისები

UPS-ის მომსახურება

სერტიფიცირებული ინჟინრები უზრუნველყოფენ მოწყობილობის უსაფრთხო მონტაჟს, რაც მომავალში აგარიდებთ სხვადასხვა ტიპის გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს.

გენერატორების მომსახურება

ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, იდეალური გენერატორის შერჩევაში და უსაფრთხო მონტაჟში.

შენობის ენერგეტიკული მომსახურება

შენობის მდგომარეობის აუდიტი, კონსულტაცია, პროექტირება, ენერგო დისტრიბუტორებთან კომუნიკაცია, ენერგო უზრუნველყოფის სამუშაოები.

საკონსულტაციო მომსახურება და პროექტირება

კონსულტაცია და პროექტირება: დაგეგმარება, სიმძლავრეების განსაზღვრა, გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების დაგეგმვა, ელექტრული დენის მოწყობის  დაგეგმვა.

გენერატორების და UPS-ების მონტაჟი

გარემო პირობებიდან და ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გენერატორებისა და ups-ების შერჩევა და უსაფრთხო მონტაჟი.

გრძელვადიანი სერვის მომსახურება

Სერტიფიცირებული ინჟინრების დახმარებით, ყველა ტიპის ელექტრო მომსახურება და პროდუქტი ერთ სივრცეში.

კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით:

© 2021

Created by

Bluebirds.ge