პროდუქცია

ჩვენთან შეგიძლიათ შეიძინოთ

გენერატორები

დაგიცავთ ელექტრო ენერგიის მოულოდნელი თუ დაგეგმილი შეწყვეტისას.

სტაბილიზატორი​

ელექტრო ენერგიის სტაბილური მოწოდებისათვის.

უწყვეტი კვების წყარო (UPS)

თქვენი ელექტრო ტექნიკის შეუფერხებელი და უწყვეტი მუშაობისთვის.

სატრანსფორმატორო სადგური

თანამედროვე ტექნოლოგიის ტრანსფორმერები, რომლებიც გამოირჩევა ენერგო ეფექტურობით.

დამიწება

ელექტრული დამიწყების უსაფრთხო სისტემები.

კაბელები

ელექტრო კაბელების ფარტო ასორტიმენტი.

ელექტრო გამანაწილებელი ფარები

უსაფრთხო და გარემო პირობებზე მორგებული ელექტრო გამანაწილებელი ფარები.

გარე განათება

თანამედროვე და ენერგო ეფექტური გარე განათებები.

შენობების ენერგო უზრუნველყოფა

შენობების ენერგო აღჭურვა, კაბელირება, გამანაწილებელი კვანძების მოწყობა და სხვა.

დაბალი და მაღალი ძაბვის ხაზების მშენებლობა

ელექტრო საკაბელო ხაზების მშენებლობა.